Komity 2022

Ireto manaraka ireto ny diakona 24 mianadahy, sy filohan’ny sampana 8, mitantana ny FPMA Toulouse miaraka amin’ny mpitandrina mandritra ny taona 2022 – 2023

Ny Komity

Mpitandrina
Pasteur ANDRIAMIANDRA Elysée.
andriamiandra.elysee@gmail.com


Filohan’ny Tafo
RAJAOBELINA Solofoniaina
solofo_rajaobelina@hotmail.com


Filoha mpanampy
RAKOTONINDRAINA Nasolo
nasolo.rak@gmail.com


Tonia
RANDRIAMANANTENA Soréo
randsor2@gmail.com


Mpitantsoratra
RAJAOBELINA Sylvie
sylviarajaobelina@hotmail.com

ANDRIAMAMPANDRY Mamy Niaina
mamynast@gmail.com


Mpitambola
RATOVONDRAHONA Hanitra
hani.ratovo@wanadoo.fr


Mpandraharaha ny vola
RASOLONDRAIBE Njaka
ndzaques@gmail.com

RAKOTOARIDINA Faramampionona
fara.rakotoaridina@laposte.net


Mpiadidy

ANDRIANJAFITRIMO Andy
aandymanantsoa@gmail.com

ANDRIANJATOVO Jean Christian
jcandria@me.com

RAJERISOLO Lala
rajerisolo.lala@gmail.com


Vondronasa Serasera sy Firaketana
RAVELOMANANA Ravaka
rakotomalala.ravelomanana@gmail.com

RAVELOMANANA Maholy
ravelomananarsmr@andrianatogmail-com


Vondron’asa Fitaizana

RAZAFITSIALONINA Halisoa
halisoa.rz@gmail.com

RABIBISOA Jeanne Elizabeth
elisabethrazanadravao@gmail.com

Vondronasa Fiainam-piangonana

RANDRIAMANJATO Tantely
fitiavana2000@gmail.com

RANDRIAMANJATO Bodo
fitiavana2000@gmail.com


Vondronasa Sosialy sy Fampandrosoana

RAKOTONDRAFAHATRA Panoël
panoel2003@yahoo.com

RAKOTONDRAFAHATRA Salama
salamarajaonah@gmail.com


Vondronasa Vola sy Fananana

ANDRIAMIFIDY Gérard
gandriamifidy@yahoo.com

BEHAVANA Raveloarimanana
behavantiana@yahoo.fr


Sampana Fifohazana

RAMIANDRISOA Brigitte
br.ramiandrisoa@gmail.com


Antoko Mpihira « Feon’ny Mazava »
ANDRIANJAFITRIMO Hariniony
nionyandria@gmail.com


Sampana Sekolin’ny Tenin’Andriamanitra

RAKOTOMALALA Misa
rak.mie@gmail.com


Sampana Tanora Kristiana

RAJAOBELINA Riana
rianarajaobelina@hotmail.fr


Sampana Vehivavy Kristiana

ANDRIANJATOVO Lalao
andrianlalao@yahoo.fr


Sampana Lehilahy Kristiana

RASOLOFO Dominique
dominiquerasolofo69@gmail.com


Tily « Capitole Toulouse »

RASAMOELY Noro
nanouh.rasamoely@gmail.com


Sampana Zava-maneno

RASOAMANANA Herimanoa
r.herimanoa@gmail.com


Firaisan’ny sampana

RAJERISOLO Clémence
clemence.rajerisolo@gmail.com

Ny Birao