Adiresy

FANDAMINANA NY FOTOAM-PIVAVAHANA SEPTAMBRA 2020

Mbola mitohy ny ady amin’ny valan’aretina koa mandray sy manaraka tsara ireo fepetra ara-panjakana ny fiangonana ho fiarovana ny rehetra. Satria mbola voafetra hatrany ny isan’ny mpiangona afaka tonga any am-piangonana, dia tohizana foana ny fandefasana ireo fanompoam-pivavahana amin’ny alalan’ny tambazotra Youtube.

Isak’herinandro dia misy rohy zarain’ny diakon’ny vala amintsika  afahantsika misoratra anarana amin’ny fanatrehana ny fanompoam-pivavahana ao am-piangonana. Rehefa feno ny isa azo ekena dia mikatona ny fisoratana anarana.

Misaotra antsika manaiky ny fandaminana

Alahady voalohan’ny volana fandraisana ny fanasan’ny Tompo, 3 ora sy sasany.
Alahady Paska, na Pentekôsta, 3 ora tolakandro

 

Temple du Salin
Place du Parlement
31000 TOULOUSE

Métro : Carmes / Palais de Justice

Alahady hafa amin’ny 10 ora sy sasany

 

Eglise Réformée de France
70 rue Pargaminières
31000 TOULOUSE

Métro : Capitole

Krismasy

Eglise du Christ-Roi
26 rue de l’Aude
31500 TOULOUSE

Ampitaina miandalana etoana ihany raha misy fiovan-toerana tampoka