Adiresy

Alahady voalohan’ny volana fandraisana ny fanasan’ny Tompo, 3 ora sy sasany.
Alahady Paska, na Pentekôsta, 3 ora tolakandro

 

Temple du Salin
Place du Parlement
31000 TOULOUSE

Métro : Carmes / Palais de Justice

Alahady hafa amin’ny 10 ora sy sasany

 

Eglise Réformée de France
70 rue Pargaminières
31000 TOULOUSE

Métro : Capitole

Krismasy

Eglise du Christ-Roi
26 rue de l’Aude
31500 TOULOUSE

Ampitaina miandalana etoana ihany raha misy fiovan-toerana tampoka