Fiangonana mavitrika sy mitombo anaty firahalahiana kristiana

« Hanaraka ny marina amin’ny fitiavana mba hitombo amin’ny zavatra rehetra ho an’Izay Loha dia Kristy » Efesiana 4:15


Sampana SLK

  • Missions:

Fanabeazana sy fanolokoloana ny mpikambana mba hahafahany mivelatra tsara amin’ny lafiny ara-panahy, ara-tsaina, ara-batana, ara-tsosialy, maha-malagasy ny SLK.

  • Fitoriana ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy amin’ny mpikambana sy ny olona rehetra,
  •  Fijoroana ho vavolombelona amin’ny finoana sy ny fahamarinana ary ny fiainana
  • Fampandrosoana ny firaisana amin’ny sampana velona ao amin’ny fiangonana

Activités :

  • Fampianarana sy fizarana ara-panahy
  • Fampianarana kolotsaina maha-malagasy sy maha-kristiana
  • Fizarana traikefa
  • Fandraisana anjara amin’ny fanomanana ny fotoam-pivavahana isaky ny alahady (fitaovana fanamafisam-peo sy fandikan-teny, seza)