Sekolin’ny Tenin’Andriamanitra

Ny taona 1982, raha vao nanomboka nisy ankizy maromaro teto amin’ny FPMA Toulouse, no nanapahan’ny fitondram-piangonana hevitra hanangana ny sampana SEKOLY ALAHADY.

Amin’izao fotoana izao dia efa nilaozan’ny toetr’andro eto amin’ny FPMA Toulouse ny fiheverana fa sampana natao hikarakarana sy hanolokoloana ny ankizy madinika ny Sekoly Alahady. Raha marina teto izany efapolo taona lasa izay, dia tsy marina intsony ankehitriny. Tsy ny ankizy irery intsony mantsy no raisina hampianarina ao amin’ireo dingana 9 misy ao amin’ny sampana fa ny mpiangona rehetra hatramin’ny olon-dehibe. Izany koa no antony nanovana ny anarany hoe : ” SEKOLIN’NY TENIN’ ANDRIAMANITRA”. Ny vokatr’izany dia ny fitomboan’ny isan’ny mpianatra izay mahatratra zato mahery amin’izao fotoana izao.

Ny asany sy fandaminana

Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny làlako ny teninao” Salamo 119: 105

– Fitaizana ny vahoakan’Andriamanitra eto amin’ny Fiangonana hianatra Tenin’Andriamanitra. Koa misy dingana 9 ary kilasy 10 mistinjara toy izao :

DinganaTaonaMpampianatra
D14-5 Fabiola Randriantsoa
Mbolatiana Rakotonirainy
D26-7 Hortense Andriamady
Finaritra Rakotomalala
D3 8 – 9 Nasolo Rakotonindraina
lalasoa Raveloson
Rindra Randriamanohisoa
D410-11 Hery Zo Fanomezantsoa
Harinomena Ramaroson
D512-13 Malalatiana Randriamangamalala
Misa Rakotomalala
D614-15 Lova Andrianatoandro
Charmine Fanomezantsoa
D716-17 Dera Andrianatoandro
D8 17 taona no miakatra Hanimalala Ramamonjisoa
Ravaka Ravelomanana
D9M Olon-dehibe miteny malagasy Pasteur Elysée Andriamiandra
Liva Raveloson
D9F Tanora sy olon-dehibe miteny frantsay Pasteur Elysée Andriamiandra
Liva Raveloson
Toky Rakotonindraina
  • Fitaizana ny ankizy hivelatra ao anatin’ny ankohonan’Andriamanitra ka manamarika ny Fetin’ny Reny sy Fetin’ny Ray isan-taona.
  • Fitaizana sy fizarana ny ankizy hanompo an’Andriamanitra : Manao ezaka ho fanohanana ara-bola ny asan’ny Fiangonana amin’ny alalan’ny vokatra ifandimbiasan’ny dingana rehetra isam-bolana, na amin’ny alalan’ny hetsika manokana.

Ny Biraon’ny STA 2022-2023

Filoha : Misa RAKOTOMALALA. rak.mie@gmail.com
Filoha mpanampy: Finaritra RAKOTOMALALA .
Mpitantsoratra: Mbolatiana RAKOTONIRAINY
Mpitambola: Tahina RAFALIMANANA


Fetin’ny reny 2020

Fetin’ny Ray 2020

Sekolin’ny Tenin’ Andriamanitra taom-pianarana 2020 2021

Sekolin’ny Tenin’ Andriamanitra taom-pianarana 2020 2021 

« Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny Teninao » Salamo 119 105. Manomboka ny Alahady 13 Septembre ny fampianarana. Entanina isika hanoratra anarana ny zanantsika @ mailaka etsy ambany . Aza misalasala miantso ny Diakona na ny mpampianatra STA mikasika ny fandaminana.


stafpmatoulouse@gmail.com

Noël d’Espérance 24 Décembre 2020