Sampana Tily

« Mandehana, manendre tily; Ka izay hitany no aoka holazainy. » Isaia 21 :6

Tamin’ny taom-pankalazana ny faha 50 taonan’ny FPMA Toulouse, 2009 no nitsangana ny Sampana Tily ary Capitole Toulouse no anaram-pivondronana entiny.

Ho an’ny taona 2020 -2021 dia ny teny fanevan’ny sorit’asam-piangonana mihitsy no hanorenan’ny sampana Tily ny fiainany sy ny asany :

« Halalaho ny itoeran’ ny lainao, ary aoka hohenjanina ny ambain-dainao, ka aza avela hisy hiketrona; halavao ny kofehinao, ary aoreno mafy ny tsima-dainao; Fa hitatra any amin’ ny ankavanana sy any amin’ ny ankavia hianao, ary ny taranakao hahazo ny jentilisa, ka dia hasiany mponina ny tanàna lao ». Isaia 54 : 2-3

Ireo zava-kendreny :

 • Fitaizana ny zaza sy ny tanora amin’ny lafiny ara-moraly, ara-tsaina ary ara-batana ka ny fampianaran’ny Soratra Masina izay ivon’ny fanabeazana kristiana no fototra iaingana.
 • Fikolokoloana sy famolavolana ny zaza sy ny tanora mba hahatonga azy ireo ho olon-dehibe hanao adidy mendrika ho an’ny tenany, ho an’ny fianakaviany, ho an’ny fiangonana ary ho an’ny fiaraha-monina sy firenena satria fitaizana mikendry ny hahatonga ny tena ho tompon’andraikitry ny tena, tompon’andraikitry ny hafa, ary tompon’andraikitra manoloana an’Andriamanitra
 • Fitaizana amin’ny asa fanompoana sy fiantrana eo amin’ny fiangonana sy fiaraha-monina.
 • Fitaizana mikajy sy miaro ny tontolo iainana ka mampitandrina tsara ny zavaboarin’Andriamanitra.
 • Fandalàna ny kolontsaina malagasy sy frantsay izay tsy mifanohitra amin’ny fampianaran’ny Soratra Masina : hira, dihy, lalao samihafa….
 • Fitaizana amin’ny faharetana sy fanoloran-tena ka tsy mivadika amin’ny teny nomena koa ny skotisma.

Ireo asa sy hetsika :

 • Amin’ny alalan’ny LALAO zay manaja ireo lalàna sy fanekena skoto no ampitana ny fanabeazana ,ary matetika dia an-kalamanjana na anaty natiora no hanaovana izany
 • Fivoriana in-1 isam-bolana. Misy asa takiana manokana amin’ny tsirairay mandritra izay.
 • Lasim-pivondronana eto amin’ny faritr’i Toulouse sy ny manodidina indray isan-taona .
 • Lasy tselatra
 • RNT, Rencontre Nationale Tily, fihaonambe isan-taonan’ny Tilin’ny FPMA
 • Lasy lehibe manditra ny fotoam-pialan-tsasatra Jolay na Aogositra
 • Fitaomana ny Fiangonana amin’ny Fankalazana ny fetim-pirenena ny Asabotsy manodidina ny 26 Jona.
 • Fanohanana ara-bola ny asan’ny fiangonana ka miezaka manao taozavatra na sakafo vokatry ny fianarana nampitain’ireo mpanabe.

Ireo mpikambana

Sampana Mavo (louveteaux)  : zaza 8 – 12 taona
Sampana Maitso ( éclaireurs) : tanora 12- 16 taona
Sampana Mena (ainés) : 16 taona no miakatra

Ireo Biraon’ny Sampana 2022 -2023

Filoha : RASAMOELY Noro. nanouh.rasamoely@gmail.com
Filoha mpanampy : BARISON Faratiana.
Mpitantsoratra : BARISON Faratiana
Mpitambola : RANDRIAMAMPIONONA Hasina
Tonian’ny Komitim-pivondronana : MANDIMBIARISOA Rina. mandimbirina@gmail.comHo fankalazana ny  fetim-pirenena malagasy  sy fanamarihana ny faha 60 taonan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara dia manasa antsika rehetra ny Sampana Tily hiaraka hilalao ny Asabotsy 28 Jona 2020 @ 14h30. Noho ny tsy mbola afahantsika mivorivory anefa dia ho tanterahana amin’ny alalan’ny visioconférence izany  ka ampitaina amintsika manaraka ny rohy hifandraisana. 
Ny mpianakavy  no asaina handray anjara amin’ny lalao isankarazany:
Tononkalo, Quizz Soratra Masina sy fahalalana an’i Madagasikara, hira sy dihy malagasy.
Ataovy vonona tsy lavitra ny fitafiana sy kojakoja malagasy rehetra azonao raisina @ fiatombohan’ny fotoana, toy izany koa ny taratasy, stylo, baiboly
Hisy koa atelier « mofo menakely » . Ireto avy no ilaina : farine, fleur de maïs maïzena, sucre, huile, levure
Dia manantena ny fandraisantsika anjara!
Tanana Havia!