Vala

Ny mpiangon’ny FPMA Toulouse misoratra aradalàna ao anaty bokim-piangonana dia notsinjaraina anaty « Vala », araka ny faritra jeografika ipetrahany.

Diakona roa no miandraikitra vala iray, ary izany no natao dia ny mba itomboan’ny fifandraisana eo anivon’ny mpitondra fiangonana sy ny mpiangona.

Ny diakon’ny vala dia miezaka mahafantatra tsara ny ondriny ka :

  • mazoto mivavaka sy mitondra fampaherezana avy amin’ny Tenin’Andriamanitra ho azy ireo isan-tokantrano vangiany
  • mamantatra sy manampy amin’ny fanatanterahana izay filàny ny fiangonana : famangiana, dinidinika, fikarakarana mariazy, batisa, sns
  • mandrary fifandraisana amin’ireo fianakaviana maro mivondrona ao amin’ny vala iray.
  • Izy ireo ihany koa  no mampita ny vaovao sy hafatra avy amin’ny fitondram-piangonana tsara ho fantatry ny mpiangona.

Misy vala 10 eto amin’ny FPMA Toulouse ary nomena anarana mitory ny toetra sy ny fiainana mampiavaka ny olon’Andriamanitra izy ireo

Ity takelaka ity dia fizarana ny vaovaon’ny Vala tsirairay avy. Aza misalasala mandefa hafatra na manatona ny tompon’andraikitra raha maniry hiditra ao anaty vala ianao.  

Vala Toerana Diakona
Fahasoavana

 
Banlieue Nord Ouest, départements 81 ,12 Andy Andrianjafitrimo
Halisoa Razafintsialonina
Famonjena Banlieue sud-est Gérard Andriamifidy
Hanitra Ratovondrahona
Fahamasinana Toulouse 31100 Njaka Rasolondraibe
Salama Rakotondrafahatra
Fahazavana Toulouse 31200 (RAS), 31300, Blagnac  Soréo sy Zoly
Randriamanantena
Fanantenana Banlieue nord, Cugnaux, Léguevin, Tournefeuille Faramampionona Rakotoaridina
Noro Rasamoely
Fiadanana Toulouse 31000, 31500 Solofo sy Sylvie
Rajaobelina
Fiderana Dpt 09, Banlieue sud, Est Behavana Raveloarimanana Mamy Andriamampandry
Fifaliana Toulouse 31200 (suite) Lala sy Clémence
Rajerisolo
Finoana 31400 Jean Christian Andrianjatovo
Nasolo Rakotonindraina
Fitiavana 31400, Ramonville, Castanet, Banlieue sud Tantely sy Bodo
Randriamanjato