Alahady 31 May 2020

 • VAOVAON’NY NASIONALY

 • FILAZANA MANJO

« Nefa tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko mba hahavita ny alehako, dia ny. hanambara ny Filazantsara. »(Asa 20:24)

Amin’ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty sy ny fiainana mandrakizay no ampandrenesanay anareo ny niantsoan’ny Ray hody any aminy tamin’ny 24 Mey, teo aminy faha 54 taonany, ny mpanompony :

Pasteur RANDRIAMANANTSOA Zozo

Mpitandrina Mpandrindra ny FPMA Nice

Hoy : 

Ny vadiny : RANDRIAMANANTSOA Rakotoarisoa Seheno

Ny zanany :

RANDRIAMANANTSOA Ny Ando

RANDRIAMANANTSOA Ny Kanto Nomena

RANDRIAMANANTSOA Ny Fitahiana Sarobidy

Ny rainy : ANDRIANAIVO Joseph

Ny Fiaramiasan’ny Mpitandrina

Ny FPMA Nice, FPMA Aix Marseille

Ny Faritany Atsimo Atsinanana

ANTSO AVO AMIN’NY FPMA MANONTOLO AVY AMIN’NY FPMA NICE

« Mifampitondrà izay mavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalàn’i Kristy. »

(Galatiana 6:2)

Amin’ ny maha Iray antsika ao amin’ny Tompo sy noho ny voina mihatra amintsika

FPMA, ka namoizantsika ny raiamandreny iombonana Pasteur Zozo Randriamanantsoa, dia tsy misalasala izahay mitodika aminareo, mangataka tolo-tanana avy aminareo, hoenti-manana ny fampodiana ny razana any an-tanindrazana.

Ho anareo izay maniry handray anjara, amin’izao  adidy mavesatra sy masina  izao, dia indro, omena anareo ny andinindininy amin’ny fanatanterahana izany.

 

Chèque : amin’ny anaran’Atoa RAMASITERA Haja.

Adresse Postale : 7, Rue Cassini 06000 Nice

Cagnotte : https://www.leetchi.com/c/aide-pasteur-zozo-randriamanantsoa-fpma-nice

Misy lien leetchi izay efa nalefa mailaka na SMS tamintsika hahazoantsika mandefa izay fointsika

Misaotra anareo sahady ny amin’izay rehetra hataonareo. “Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany.” (Hebreo 6:10)

 • FANASANA ZAIKABE SVKI-SLKI

Daty : 16-17-18 Oktobra 2020

Toerana : CENTRE IGNY – 91 430 (région parisienne)

Vendredi / Samedi / Dimanche 

110 €

Samedi / Dimanche

80 €

Dimanche

14 € + 5 € (PAF)

PAF :

Vendredi / Samedi / Dimanche 

110 €

Samedi / Dimanche

80 €

Dimanche

14 € + 5 € (PAF)

 • FIOFANANA SAP/KNPL


Mitohy ny fiofanana SAP KNPL Soritr’Asampiangonana Komity Nasionaly Projet Laika-isak’Alarobia @ 8 ora alina @ alalan’ny Confcall …
Izany dia fiofanana sy fampianara-pinoana natao ho an’ny vahoakan’ny FPMA manontolo koa entanina isika eto Toulouse hanaraka izany
.


Daty : I
saky ny Alarobia amin’ny 8 ora alina (20 heures)

Tél : 01 70 48 90 28

Code : 76229328#

Traduction simultanée • FOTOAM-BAVAKA

4 ora sy 7 ora hariva Alatsinainy-Talata-Alakamisy-Zomà-Asabotsy

4 ora sy 10 ora alina Alarobia

https://fpma.church.news

 • VAOVAON’NY FARITANY

 • FORMATION DES CADRES FATSAN

Araky ny fanao isantaona dia hatao amin’ny 6 Jona ny formation des cadres eto amin’ny Fartitany Atsimo andrefana

Hampahatsiahivina fa ny olona rehetra manana andraikitra ao amin’ny tafo (loholona, diakona, mpiandraikitra sampana, vaomiera, sampan-draharaha, mpandinim-bola…) no antsoina ho amin’izany.

Daty: Asabotsy 06 Jona 2020

Ora: 14h-17h

Toerana: VISIO

« NY TENIN’ANDRIAMANITRA, FAHEFANA MANASITRANA NY FIANGONANA SY HO ENTINY MANASITRANA »

Matio 10,8

 • VAOVAON’NY TAFO

 • STK

  « De tout coeur, mets ta confiance dans le Seigneur ne t’appuies pas sur ton intelligence. » Proverbes 3.5

  La STK a le plaisir de vous retrouver à son Vendredi des Jeunes le Vendredi 05 Juin à 18h30, sous format numérique, sur la plateforme Zoom.

  Si possible, nous conseillons de privilégier le PC ou la tablette, au dépend du téléphone, pour l’activité ludique.
  Le lien sera communiqué ultérieurement sur les réseaux STK FPMA Toulouse.
  N’hésitez pas à contacter le responsable Xavier RATSIMANDRESY pour toute information.
  Nous vous attendons nombreux pour cette soirée inédite de louanges, de partages, d’édification et de prières.
  Soyez bénis

VDJ 2.0

Daty: Zoma 05 Jona 2020

Ora: 18h30-20h30

Toerana: ZOOM

 • SAMPANA ZAVAMANENO

« Misaora amin’ny zavatra rehetra; fa izany no sitrapon’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy ho anareo. » 1 Tesaloniana 5:18

Ry Havana,

Misaotra an’Andriamanitra isika fa tontosa ny Asabotsy faha 23 sy ny Alahady faha 24 Mey lasa teo ny Isantaonan’ny Sampana Zava-Maneno izay nahazo ny anarana vaovao hoe H’endripeo. Misaotra ny fiangonana manontolo nitondra am-bavaka sy nandray anjara tamin’izany. Mbola manentana hatrany antsika mpianakavin’ny finoana izay manana fanomezam-pahasoavana amin’ny mozika sy mahatsiaro ny antson’ny Fanahy Masina, hanatevin-daharana ny Sampana H’endripeo ho fampandrosoana ny asan’ny Fiangonana. Azontsika atao ny manatona ny biraon’ny sampana na ny mpikambana tsotra momba izany.

Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra.

Ny Sampana H’endripeo

 • ROJOM-BAVAKA FPMA Toulouse

Mampatsiahy antsika fa misy ihany koa ny rojombavaka isan’andro.

https://drive.google.com/file/d/1mqno7tWDijoeD3yJowmML3NpB7a0RJQm/view

 • ADIDY SY RAKITRA

« Miantsoa fanati-tsitrapo, eny, ambarao izany! » Amosa 4 :5
Ny fandoavana ny adidy sy rakitra ary fanati-pisaorana dia azontsika atao @ alalan’ny
– Virement
– Chèque alefa any @ Mpitambolan’ny Fiangonnana
– Carte bancaire amin’ny alalan’ny rohy Hello Asso hitanao ato :
https://fpma-toulouse.com/vondronasa-vola-sy-fananana/

 • VOKATRA PENTEKOSTA

Daty : Alahady 31 Mey 2020

 • Par virement bancaire (Compte FPMA Toulouse)

IBAN : FR65 3000 2040 7700 0007 0178 C29

 • Par chèque (à l’ordre de la FPMA Toulouse)

 • Par carte bancaire (lien HELLO ASSO)

ASIANA SORATRA HOE “VOKATRA”

 • TRANO FIANGONANA

Fananganana commission

Fitondràna am-bavaka

Fanomezana souscription na dons: asiana hoe TRANO-anarana

 • Par virement bancaire (Compte FPMA Toulouse)

IBAN : FR65 3000 2040 7700 0007 0178 C29

ASIANA SORATRA HOE “TRANO_ANARANA”

 • KATEKOMENA

Tsy misy anio

 • ETUDES BIBLIQUES

Daty : Talata 02 Jona 2020

Ora : 8 ora alina

Toerana : VISIOCONFERENCE

 • DIARY

Fotoam-pivavahana

Daty : Alahady 07 Jona 2020

Ora : 11 ora

Toerana : YOUTUBE.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

bookmark
required required
web