Vaovao Alahady 25 Mey 2020

 • VAOVAO NASIONALY

 • FANASANA ZAIKABE SVKI-SLKI

Daty : 16-17-18 Oktobra 2020

Toerana : CENTRE IGNY – 91 430 (région parisienne)

Vendredi / Samedi / Dimanche 

110 €

Samedi / Dimanche

80 €

Dimanche

14 € + 5 € (PAF)

PAF :

 • FIOFANANA SAP/KNPL

Daty : Isaky ny Alarobia amin’ny 8 ora alina (20 heures)

Tél : 01 70 48 90 28

Code : 76229328#

Traduction simultanée

 • FOTOAM-BAVAKA

  Azo arahana ao amin’ny tranonkala ny andinindininy rehetra

https://fpma.church.news

 • VAOVAON’NY TAFO

 • ROJOM-BAVAKA FPMA Toulouse


 » Ary na inona na inona no angatahinareo amin’ny fivavahana hatao amin’ny finoana dia ho azonareo. » ( Matio 21/22)
Mitohy hatrany ny rojom-bavaka zay hataontsika isanandro amin’ny 12 ora koa ity ny tabilao misu ireo lohahevitra sy antom-bavaka amin’ ity herinandro ity. ( 25 -31 /05)


https://docs.google.com/document/d/1VcmcP5G_99FU4Qvbe064Om4XcD8Z8ABCCnYNeoUyxHE/edit

 • ADIDY SY RAKITRA

 • Par virement bancaire (Compte FPMA Toulouse)

IBAN : FR65 3000 2040 0000 0079 2490 J78

 • Par chèque à l’ordre de la FPMA Toulouse, Contact : Hanitra RATOVONDRAHONA (Ny Mpitambola)

Daty : Alahady 31 Mey 2020

 • TRANO FIANGONANA

Araky ny fivoriamben’ny Mpandray tamin’ny volana Martsa 2019 dia mitohy ny firosoana amin’ny tetik’asa fananana trano fiangonana.

Hisy vaomiera manokana hatsangana handinika lalina izany.

Ny fanomezana (dons) na tonom-bola (souscription) ho fanohanana izany asa dia alefa ao amin’ny sous-compte TRANO fiangonana izany ka asio libellé hoe TRANO_ANARANA ny fandoavam-bola ataonao.
Manentana antsika hitondra am-bavaka sahady izany rehetra izany

Ny vola voaangona ho an’ny trano fiangonana hatreto dia 3895 euros.

 • KATEKOMENA

Daty : Alahady 24 Mey 2020

Ora : 4 ora tolakandro

Toerana : VISIOCONFERENCE

 • ETUDES BIBLIQUES

Daty : Talata 26 Mey 2020

Ora : 8 ora alina

Toerana : VISIOCONFERENCE

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

bookmark
required required
web