Vondronasa Serasera sy Firaiketana

Ravaka sy Maholy RAVELOMANANA

«  Zarazaraina samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny Fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraina samy hafa ny fanompoana, nefa ny Tompo dia iray ihany ». 1Kor12 : 4-5

Ny Vondronasa Serasera sy Firaketana dia vaomiera iray eo anivon’ny fiangonana manatanteraka ny fanaparitahana ny Vaovao Mahafaly ho an’ny mpiangona sy ho an’ny any ivelany. Izany dia amin’ny alalan’ ny traikefa sy haitao teknika rehetra araka ny fanomezam-pahasoavan’ny mpikambana tsirairay.

Ireo andraikiny :

 • Fandrafetana ny « Power Point » fanarahana ny fanompoam-pivavahana sy ny fiofanana ary fampianarana isankarazany.
 • Famokarana ireo fanasana amin’ny hetsika ataon’ny Fiangonana : flyers, affiches, valopim-bokatra, invitation, sns.
 • Fandrafetana gazetim-piangonana « Gazety Fiainana ». Gazety vokarin’ny FPMA Toulouse.
 • Fanatontosana fandaharana onjam-peo ao amin’ny Radio « Antson’ny Filazantsara » izay vokarin’ny FPMA Toulouse,
  azo henoina eto amin’ny Tranonkala : manatontosa fandaharana mahakasika ny fiainam-piangonana, fampianaram-pinoana, fijoroana vavolombelona, sns
 • Fizarana ny asa sy ny fiainam-piangonana amin’ny alalan’ity tranonkala ity sy ireo tambazotra sosialy isankarazany :
 • Facebook
 • Canal FPMA Toulouse Telegram
 • Youtube
 • Firaketana an-tsoratra sy famokarana boky kely mirakitra fiofanana sy fampianarana
 • Firaketana an-tsary ny fiainana sy hetsika ataon’ny Fiangonana
 • Fanatontosana fandikan-teny mivantana amin’ny teny frantsay ho an’ireo mpiangona tsy mahazo ny teny malagasy.
 • Firaketana ny fandikan-teny frantsay ireo Hira amin’ny fanompoam-pivavahana mba ahazoan’ny zanaky ny fiangonana tsy miteny malagasy ny hevitry ny hira

Ireo sampan’asa :

 • Equipe de traduction : ireo mpandika teny
 • Equipe de rédaction : ireo mpanoratra
 • Equipes techniques : ankoatry ny graphistes dia ao koa ireo olona maro misahana ny lafiny teknika rehetra amin’ny fikirakarna ireo fitaovan-tserasera moderna ary famokarana asa avy amin’izany 
 • Fa ao koa ny :
  • Equipe Photos et Vidéos

Ireo tompon’andraikitra 2020 – 2021 :

RAVELOMANANA Ravaka. rakotomalala.ravelomanana@gmail.com
RAVELOMANANA Maholy.
ravelomananarsmr@gmail.com


Facebook


Youtube