Fiangonana mavitrika sy mitombo anaty firahalahiana kristiana

« Hanaraka ny marina amin’ny fitiavana mba hitombo amin’ny zavatra rehetra ho an’Izay Loha dia Kristy » Efesiana 4:15


Vondronasa sosialy sy fampandrosoana

Sahan’ asan’ny Vondronasa  Sosialy sy Fampandrosoana:

  • Fanadihadiana hahalalana tsara izay tena zava-misy eo amin’ny fiainan’ny Malagasy aty Andafy sy ny any an-tanindrazana
  • Fanaovana statistika azo ampiasaina araka izay ilaina
  • Fanaovana fandaminana sy soritr’asa ary fanetsiketsehana mikasika ny fifanampiana ato amin’ny tafo sy any ivelany,
  • Fifandraisana amin’ny fikambanana sy fiangonana hafa izay miandraikitra fifanampiana.