Vondronasa sosialy sy fampandrosoana

« Ary aza mba ketraka amin’ny fanaovan-tsoa isika; fa amin’ny fotoan’andro no hijinjantsika, raha tsy reraka isika. Koa araka ny ananantsika andro hanaovana, dia aoka isika hanao soa amin’ny olona rehetra, indrindra fa amin’ny mpianakavin’ny finoana ». Galatiana 6 : 9-10

Ny Vondronasa  Sosialy sy Fampandrosoana dia sehsahaatra iray hanaovan’ny Fiangonana ireo asa soa sy fiantrana.

Ireo sahan’asany :

  • Fanadihadiana hahalalana tsara izay tena zava-misy eo amin’ny fiainan’ny Malagasy aty Andafy sy ny any an-tanindrazana
  • Fanaovana statistika azo ampiasaina araka izay ilaina
  • Fanaovana fandaminana sy soritr’asa ary fanetsiketsehana mikasika ny fifanampiana ato amin’ny tafo sy any ivelany,
  • Fifandraisana amin’ny fikambanana sy fiangonana hafa izay miandraikitra fifanampiana.
  • Fikarakarana sy fandaminana ny fandraisana ireo vahiny rehetra mandalo eto amin’ny Fiangonana
  • Fanoroan-dàlana ho an’ireo Malagasy vao tonga manorim-ponenana eto Toulouse
  • Fijerena manokana sy fiahiana ireo mpiangona mandalo fahasahiranana ka mila fanampiana.
  • Fanomanana ara-tsosialy sy fandaminana maty paika ireo hetsika sy fetim-pingonana : fanangonana dons sy fandaminana ny fandrahoan-tsakafo ary fizarana izany.

Ireo tompon’andraikitra :

RAKOTONDRAFAHATRA Panoël. panoel2003@yahoo.com

RAKOTONDRAFAHATRA Salama. salamarajaonah@gmail.com