Fiangonana mavitrika sy mitombo anaty firahalahiana kristiana

« Hanaraka ny marina amin’ny fitiavana mba hitombo amin’ny zavatra rehetra ho an’Izay Loha dia Kristy » Efesiana 4:15


Vondronasa vola sy fananana

Ny Vondron’asa Vola sy Fananana dia vondron’asa maharitra mitovy amin’ireo telo hafa misy eto amin’ny Fiangonana.

Toy izao no sahan’asa ny Vondron’asa Vola sy Fananana:

  • Fiheverana izay hahatsara hatrany ny fitantanam-bola eto amin’ny Fiangonana.
  • Famolavolana teti-bola miaraka amin’ireo tompon’andraikitry ny vola
  • Mifanampy amin’ny fandavorariana ny tatitry ny vola atolotra ny Komity sy ny Fivoriambe miaraka amin’ny tompon’andraikitry ny vola .
  • Fikarohana fomba mahomby sy ara-pilazantsara mba tsy hahatonga ny enti-manana ho vato misakana eo amin’ny fanantanterahana ny asan’ny Fiangonana.
  • Fanofanana mpitantam-bola. * Fiandraketana ny fananan’ny Fiangonana.